29 dic. 2015

título de la entrada

LA PARRÒQUIA DE SANTA MARIA DE BONAVISTA US DESITJA UNES BONES FESTES DE NADAL.


TAMBÉ ES COMPLAU EN COMUNICAR-VOS QUE LES OBRES DEL NOU COMPLEX PARROQUIAL S'ACABARAN DURANT LA SEGONA MEITAT DEL PROPER MES DE GENER. I LA CERIMÒNIA D'INAUGURACIÓ DEL MATEIX TINDRÀ LLOC EL DIA 19 DE MARÇ, FESTIVITAT DE SANT JOSEP.

Breu història

Hauran transcorregut setze anys des que al gener del 2000, amb ocasió de la Visita Pastoral del llavors Arquebisbe Lluís Martínez Sistach, el Consell Pastoral Parroquial li demanà la construcció d'una església nova en substitució de l'existent que es va bastir, amb caràcter provisional, el 1966. Aquesta petició fou acceptada. Es varen preparar dos avantprojectes de temple que foren desestimats.
Posteriorment, al 2005, altra vegada el Consell Parroquial va demanar al Sr. Arquebisbe Jaume Pujol Balcells la construcció d'un nou complex parroquial que inclouria, a més del temple, un centre parroquial i la rectoria o habitatge dels mossens. Fou acceptada la proposta. Aquesta decisió va comportar la dolorosa demolició, al 2009, del ja desaparegut Col·legi Mare de Déu de Lourdes i de l'antiga església. Es van redactar dos avantprojectes que també foren desestimats.
Per fí es va donar el vist-i-plau al projecte actual. Dissortadament, i degut a una sèrie de factors de tipus econòmic i tècnic, l'esmentat projecte ha anat patint tota una sèrie de retallades i reajustos que han impedit dur-lo a terme en la seva integritat.
Tanmateix, cal dir que el projecte actual, tot i les seves limitacions, constitueix un excel·lent complex parroquial que permetrà oferir els seus serveis a tots els qui vulguin atansar-s'hi.

19 jun. 2014

TROBADA ARXIPRESTAT DE CRISTIANS


 

 
XIV TROBADA ARXIPRESTAL
DE CRISTIANS
DE TARRAGONA-PERIFÈRIA
 
 
Dissabte, 21 de juny de 2014
 
Lloc: Parròquia de Santa Maria de Bonavista
(Escola Joan XXIII: final del carrer 13)
 

  

TESTIMONIS DE VIDA FAMILIAR

 
HORARI DE LA TROBADA

           17:00 h.           Acollida. Pregària. Presentació

           17:30 h.           Testimoniatge de parelles sobre la seva vida familiar. Diàleg obert

           19:00 h.           Descans

           19:30 h.           Celebració de l’Eucaristia. Pica-pica. Comiat.

 

17 jun. 2014

COL·LOCACIÓ DE LA PRIMERA PEDRA DEL NOU COMPLEX PARROQUIAL


Pels mossens de la parròquia

El dissabte, dia 14 de juny, el barri de Bonavista va viure un acte històric. El Sr. Arquebisbe va beneir el solar i la primera pedra del que esdevindrà el Centre parroquial de Bonavista amb l’Església, les sales del centre i la rectoria. «Serà un espai obert a tothom», va afirmar Mons. Jaume Pujol.

Mn. Isidre Foguet, rector de la parròquia, en el seu parlament, es va remuntar a l’any 1966 quan el barri patia la manca de places escolars com també d’una església parroquial que es va construir de manera temporal i ha donat servei al barri durant quaranta-tres anys. Mn. Foguet va destacar que amb el nou centre parroquial el barri tindrà unes instal·lacions dignes que vetllaran per tres àmbits: la litúrgia i el culte; la catequesi i la formació, i la vessant caritativa i social. Va agrair el suport de l’Arquebisbat i l’Ajuntament. Amb l’objectiu d’afavorir la gent en situació d’atur al barri s’ha previst una clàusula social que permetrà la contractació de gent del barri.

Per la seva banda, l’arquitecte-projectista del nou centre parroquial, Sr. Daniel Gimeno, va explicar els diversos espais que formaran part del centre tot destacant que l’arquitectura pensada aspira a reforçar el vincle entre l’ésser humà i el transcendent.

En nom de la corporació municipal, el tinent d’alcalde de l’Ajuntament i conseller de la zona de Bonavista, Sr. Javier Villamayor, va qualificar aquesta obra com un exemple de col·laboració i com una important inversió.

En acabar els parlaments, Mn. Antonio Martínez Subías, prevere que col·labora a la Parròquia, va llegir l’acta del dia. «La Parròquia serà un oasi enmig del desert on s’atansen les persones per sadollar la set», va dir Mn. Martínez.
Tot seguit, per deixar constància d’aquest dia històric, a l’interior d’un cilindre es van dipositar dos exemplars de premsa fent referència al mateix acte; monedes de curs legal; una fotografia de l’any 2009 del complex parroquial antic; tres imatges magnètiques sobre la vivència de la Setmana Santa al barri com a expressió d’identitat i de la religiositat popular a més d’una còpia de l’acta del dia. Després de resar el Pare Nostre el cilindre es va introduir en la pedra i posteriorment les autoritats i els fidels van cobrir-la amb terra.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 jun. 2014

BENEDICCIÓ DEL SÒL I COL·LOCACIÓ DE LA PRIMERA PEDRA


Pels mossens de la parròquia


Amb gran goig us comuniquem que el proper dissabte, dia 14 de juny, a les 12 h, al solar ubicat a la Plaça de la Constitució de Bonavista, tindrà lloc la cerimònia de benedicció i col·locació de la primera pedra del complex parroquial de Santa Maria de Bonavista.

Presidirà l'acte el Sr. Arquebisbe de Tarragona Mons. Jaume Pujol Balcells. Ens honorarà amb la seva presència el Sr. Alcalde de Tarragona, Sr. Josep Fèlix Ballesteros Casanova.


Esteu tots convidats a participar-hi.15 may. 2014

ANUNCI DE LICITACIÓPels mossens de la parròquia

Per mitjà del present anunci es comunica que el dia 14 de maig es va obrir el període de licitació del contracte d'execució de les obres definides al projecte executiu del Centre Parroquial de santa Maria de Bonavista, Tarragona.

Aquest anunci de licitació i les seves bases es publiquen a l'apartat contractació de la pàgina web de l'Arquebisbat de Tarragona.

La presentació de les ofertes finalitza el dimarts 3 de juny de 2014 a les 14:00 hores (hora local).

Per més informació podeu dirigir-vos a la pàgina web de l'Arquebisbat de Tarragona http://www.arquebisbattarragona.cat. 

En cas de dubte us podeu adreçar al correu electrònic contractacio@arqtgn.cat o al telèfon 977 251 659 Ext. 333 d'11:00 h a 14:00 h.


4 feb. 2014

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE DEL NOU CENTRE PARROQUIALPels mossens de la parròquia


El passat dimecres, dia 29 de gener, es va presentar en roda de premsa l’actual projecte del nou centre parroquial de Santa Maria de Bonavista. Tant des de l’Arquebisbat com des de l’equip tècnic es treballa amb l’objectiu d’inaugurar el nou centre parroquial l’estiu de 2015. El Sr. Arquebisbe ha manifestat la seva il·lusió per aquest projecte i la bona entesa existent entre l’Ajuntament de Tarragona i l’Arquebisbat.

Segons el project manager, l’arquitecte Sr. Santi Prats, l’actual projecte manté intactes els compromisos establerts i presentats en l’avantprojecte amb data de 23 de gener de 2012. «El nou centre parroquial es planteja sobre tres eixos conceptuals principals: l’edifici com a símbol identitari al servei de l’església catòlica i que esdevingui un referent al barri; un edifici funcional i sostenible».   

Mn. Isidre Foguet, rector de la parròquia de Bonavista, ha presentat un breu recorregut històric sobre l’església parroquial, la qual es va construir l'any 1966, de manera provisional, en tretze dies, essent rector Don Faustino Arnal.

Per la seva banda, Mn. Antonio P. Martínez, delegat diocesà per al Patrimoni Artístic i Documental i l’Art Sacre i adscrit a la parròquia de Bonavista, ha remarcat que, l’estructura arquitectònica del nou temple, lleugerament allargada amb un eix central, concep la comunitat com a poble de Déu en marxa que camina des de l’atri fins l’altar i el retaule presidit per la Mare de Déu de l’Assumpció; també s’ha procurat incorporar la natura –xiprers, oliveres, zona enjardinada– no en sí mateixa, sinó com a criatura de Déu; tant a l’interior com a l’exterior hi haurà missatges evangelitzadors mitjançant símbols entenedors.

Licitació d’obres

Les obres de construcció es licitaran pel procediment de concurs obert d’àmbit nacional atenent a la millor oferta tècnica i econòmica. Tota la informació relativa a aquest concurs estarà disponible a través de l’enllaç  http://arqtgn.cat/contractacio

 

El plec de clàusules particulars del concurs per a l’adjudicació de les obres inclourà, entre d’altres, una clàusula social per tal de potenciar la participació d’empreses i treballadors aturats domiciliats al barri de Bonavista.

El Pla Especial per a fixar les condicions d’ordenació de l’equipament religiós als terrenys del Centre Parroquial, es troba en la fase d’exposició pública durant el termini d’un mes. Aquest Pla es pot consultar al web de l’Ajuntament de Tarragona.
 

 


 

15 may. 2013

VISITA PASTORAL

 
Pels mossens de la parròquia
 
El pasado 13 de febrero, Miércoles de Ceniza, comenzó la Visita Pastoral de nuestro Sr. Arzobispo Jaime Pujol Balcells a las parroquias de los dos arciprestazgos –Centro y Periferia- de la ciudad de Tarragona. Se prolongará hasta la fiesta de San Fructuoso del próximo año.

La Visita Pastoral forma parte de la tarea itinerante de los obispos que se hacen presentes, de una manera más intensa, en una parte de las parroquias que tienen encomendadas. Tiene como finalidad: conocer más de cerca, y participar temporalmente, en la vida de cada parroquia en sus vertientes litúrgica, catequética y caritativo-social; animar a los sacerdotes y a sus principales colaboradores; revisar los libros que constituyen la base del archivo parroquial (Bautismos, Matrimonios,  Confirmaciones, Defunciones, Visitas Pastorales); hacerse presente, si se considera oportuno, en algunas instituciones civiles de la zona o barrio donde se ubica la respectiva parroquia; corregir, con caridad y fraternidad, las posibles carencias que hayan podido detectar.

Nuestra parroquia ha programado las siguientes estas visitas del Sr. Arzobispo:

>  3 de mayo pasado: a la Escuela Joan XXIII, de titularidad diocesana; simultáneamente, su Sr. Secretario revisó los libros parroquiales.

>   1 de junio, a las 19,30: Celebración de la Eucaristía, en la que unos miembros de nuestra parroquia recibirán el sacramento de la Unción de los Enfermos. Acto seguido, se reunirá con el Consejo Pastoral Parroquial.

>   8 de junio, a las 19,30: Celebración de la Eucaristía en la que 19 miembros de nuestra comunidad parroquial recibirán el sacramento de la Confirmación.

>   11 de junio: el Sr. Arzobispo se reunirá con los sacerdotes de nuestro arciprestazgo de Tarragona-Periferia.

Iremos informando sobre las visitas del Sr. Arzobispo que tendrán lugar el curso próximo, esperando que una de ellas sea para colocar la primera piedra del nuevo Centro Parroquial.


El passat 13 de febrer, Dimecres de Cendra, va començar la Visita Pastoral del nostre Sr. Arquebisbe Jaume Pujol i Balcells a les parròquies dels dos arxiprestats -Centre i Perifèria- de la ciutat de Tarragona. Es perllongarà fins a la festa de Sant Fructuós de l’any vinent.
 
La Visita Pastoral forma part de la tasca itinerant dels bisbes que es fan presents, d’una manera més intensa, a una part de les parròquies que tenen encomanades. Té com a finalitat: conèixer de prop, i participar temporalment, en la vida de cada parròquia en els seus vessants litúrgics, catequètics i caritatiu-socials; encoratjar els mossens i els seus principals col·laboradors; revisar els llibres que constitueixen la base de l’arxiu parroquial (Baptismes, Matrimonis,  Confirmacions, Defuncions, Visites Pastorals); fer-se present, si s’escau, en algunes institucions civils de la zona o barri on s’ubica la respectiva parròquia; i corregir, amb caritat i germanor, les possibles mancances que hagin pogut detectar.
 
La nostra parròquia ha programat les següents visites del Sr. Arquebisbe:
 
>     3 de maig passat: a l’Escola Joan XXIII, de titularitat diocesana; simultàniament, el seu Sr. Secretari va  revisar els llibres parroquials.
>     1 de juny, a les 19,30: Celebració de l’Eucaristia en la qual uns membres de la nostra comunitat rebran el sagrament de la Unció dels Malalts. Tot seguit, es reunirà amb el Consell Pastoral Parroquial.
>     8 de juny, a les 19,30: Celebració de l’Eucaristia en la qual 19 membres de la nostra comunitat parroquial rebran el sagrament de la Confirmació.
>     11 de juny: El Sr. Arquebisbe es reunirà amb els mossens del nostre arxiprestat de Tarragona-Perifèria.
 
Anirem informant sobre les altres visites del Sr. Arquebisbe que tindran lloc el curs vinent, tot esperant que una d’elles sigui per a posar la primera pedra del nou Centre Parroquial.
21 mar. 2013

SETMANA SANTA 2013

 
Pels mossens de la parroquia

 Os presentamos el cartel de Semana Santa 2013 de nuestra parroquia de Santa María de Bonavista. En él podéis contemplar un primer plano de la Virgen María, conocida popularmente como La Dolorosa, y que forma parte del segundo paso de la procesión del Viernes Santo, que se desarrollará por varias calles de nuestro barrio. A continuación están los horarios de las distintas celebraciones de la Semana Santa, que tendrán lugar en el templo parroquial provisional, sito en l’Escola Joan XXIII, al final de la calle 13. Estáis todos invitados.

 Us presentem el cartell de Setmana Santa 2013 de la nostra parròquia de Santa Maria de Bonavista. En ell podeu contemplar un primer pla de la Mare de Déu, coneguda popularment com La Dolorosa, i que forma part del segon pas de la processó del Divendres Sant, que es desenvoluparà per diferents carrers del nostre barri. A continuació trobareu els horaris de les celebracions de la Setmana Santa, que tindran lloc al temple parroquial provisional, situat a l’Escola Joan XXIII, al fina del carrer 13. Hi esteu tots convidats.

11 feb. 2013

UN PROYECTO QUE AVANZA


Por: mossens de la parròquia

Este blog parroquial fue inaugurado el 21 de enero de 2012, con motivo de la fiesta de los Santos Fructuoso, Augurio y Eulogio, martirizados en el anfiteatro de Tarragona el año 259.
Dos días más tarde, el 23 de enero de 2012, tuvo lugar la presentación a nuestra comunidad parroquial del Anteproyecto del nuevo Centro Parroquial, con asistencia de las autoridades eclesiásticas y civiles. Nuestro blog contiene textos e imágenes que ayudan a entrever algunas de las características que tendrán las nuevas instalaciones parroquiales.
Des de entonces este blog parroquial ha guardado silencio, en espera de noticias fidedignas, que hicieran constatar que todo sigue adelante.
La elaboración del Proyecto Básico del nuevo Centro Parroquial fue muy laboriosa. Por fin, el 17 de julio pudo presentarse un ejemplar del mismo al Sr. Javier Villamayor, Concejal del Ayuntamiento de Tarragona para el barrio de Bonavista, para que lo estudiara juntamente con los técnicos del Departamento de Urbanismo. Sin embargo hay que tener en cuenta que todo este proceso estaba supeditado a la aprobación definitiva del POUM, condición imprescindible para que los arquitectos pudieran elaborar el Proyecto Ejecutivo. Ahora bién: la referida aprobación definitiva del POUM experimentó un retraso considerable.
Se ha tenido que esperar hasta el 23 de enero de este año para que los arquitectos que intervienen, Sres. Daniel Gimeno Guitart y Santi Prats Rocavert, pudieran reunirse en el ayuntamiento con el Sr. Carlos Castillo, Teniente de Alcalde de Seguridad Ciudadana y Territorio, y el Sr. Luís Ulloa, Responsable de la sección técnica del mapa de la ciudad, a fin de resolver los problemas que se presenten y dar un impulso definitivo al proyecto. Así lo esperamos. Les mantendremos informados.

 
 

Aquest bloc parroquial fou inaugurat el 21 de gener de 2012, amb motiu de la festa dels Sants Fructuós, Auguri i Eulogi, martiritzats a l'amfiteatre de Tarragona l'any 259.
Dos dies més tard, el 23 de gener de 2012, va tenir lloc la presentació a la nostra comunitat parroquial de l'Avantprojecte del nou Centre Parroquial, amb assistència de les autoritats eclesiàstiques i civils. El nostre blog conté textos i imatges que ajuden a entreveure algunes de les característiques que tindran les noves instal·lacions parroquials.
Des de llavors aquest bloc parroquial ha guardat silenci, tot esperant notícies fidedignes, que fessin constatar que tot segueix endavant.
L'elaboració del Projecte Bàsic del nou Centre Parroquial fou molt laboriosa. Per fi, el 17 de juliol es va poder presentar un exemplar al Sr Javier Villamayor, Regidor de l'Ajuntament de Tarragona per al barri de Bonavista, perquè l'estudiés juntament amb els tècnics del Departament d'Urbanisme. Tanmateix, cal tenir en compte que tot aquest procés estava supeditat a l'aprovació definitiva del POUM, condició imprescindible perquè els arquitectes poguessin elaborar el Projecte Executiu. Ara bé: la referida aprovació definitiva del POUM va experimentar un retard considerable.
Hem hagut d'esperar fins al 23 de gener d'aquest any perquè els arquitectes que hi intervenen, Srs. Daniel Gimeno Guitart i Santi Prats Rocavert, es poguessin reunir a l'ajuntament amb el Sr Carlos Castillo, Tinent d'Alcalde de Seguretat Ciutadana i Territori, i el Sr Lluís Ulloa, cap de la secció tècnica del mapa de la ciutat, per tal de resoldre els problemes que es presentin i donar un impuls definitiu al projecte. Així ho esperem. Us mantindrem informats

23 ene. 2012

ANTEPROYECTO DEL NUEVO CENTRO PARROQUIAL

Por: Mossens de la parròquia

Lo prometido es deuda, así que aquí tenéis el material que nos ha proporcionado el arquitecto autor del proyecto, Daniel Gimeno Domenech. Recordemos que se trata de un anteproyecto y que algunos detalles pueden variar a medida que se acaba de formalizar el proyecto.

1. Imágenes de realidad virtual (clicar encima de las imágenes para ampliarlas)
2. Plano de planta baja (clicar aquí)

3. Memoria
El proyecto para el nuevo Centro Parroquial de Bonavista ofrece una respuesta precisa al programa y a la liturgia partiendo de dos premisas que son recurrentes a lo largo de la historia de la Iglesia Católica: la monumentalidad y el misterio. La Iglesia, como hecho colectivo y comunitario, debe ser reivindicada como acontecimiento urbano y social. Como lugar de oración y recogimiento, debe proponer un espacio singular y trascendente.
La solución propuesta segrega el programa en dos partes bien diferenciadas. Por un lado, el centro parroquial y la rectoría, y por otro lado, la iglesia. El objetivo es plantear un edificio en esquina que contenga la trama urbana y procure un fondo neutro que enmarque el volumen de la iglesia. Esta autonomía lograda con la mencionada segregación de usos y volúmenes y su posterior ubicación estratégica permite plantear un edificio exento para la iglesia que resulta singular y abstracto y enfatiza las cuestiones poéticas de su arquitectura.
El edificio del centro parroquial se propone como una superposición de usos en tres plantas que genera espacios que se abren al patio. Este resuelve las cuestiones de orden funcional y establece las conexiones con el contexto urbano. El edificio de la iglesia destaca con un marcado orden espiritual y se relaciona con lo trascendente. La iglesia se plantea como un gran volumen en altura donde la iluminación cenital tensiona el espacio en vertical y transmite una sensación de ingravidez y honda espiritualidad.

El projecte per al nou Centre Parroquial de Bonavista ofereix una resposta precisa al programa i a la litúrgia partint de dues premisses que són recurrents al llarg de la història de l'Església Catòlica: la monumentalitat i el misteri. L'Església, com a fet col·lectiu i comunitari, ha de ser reivindicada com a esdeveniment urbà i social. Com a lloc de pregària i recolliment, ha de proposar un espai singular i transcendent.
La solució proposada segrega el programa en dues parts ben diferenciades. D'una banda, el centre parroquial i la rectoria, i d'altra banda, l'església. L'objectiu és plantejar un edifici en cantonada que contingui la trama urbana i procuri un fons neutre que emmarqui el volum de l'església. Aquesta autonomia assolida amb l'esmentada segregació d'usos i volums i la seva posterior ubicació estratègica permet plantejar un edifici exempt per a l'església que resulta singular i abstracte i emfatitza les qüestions poètiques de la seva arquitectura.
L'edifici del centre parroquial es proposa com una superposició d'usos en tres plantes que genera espais que s'obren al pati. Resol les qüestions d'ordre funcional i estableix les connexions amb el context urbà. L'edifici de l'església destaca amb un marcat ordre espiritual i es relaciona amb el transcendent. L'església es planteja com un gran volum en altura on la il·luminació zenital tensiona l'espai en vertical i transmet una sensació d'ingravitació i profunda espiritualitat.